Fotobooking
Marionetti Press

ZÁKLADNÍ POJMY GRAFICKÉHO DESIGNU

Zadavatel výroby tiskoviny je obvykle ovlivněn představou o konečném vzhledu zakázky, finančním rozpočtem a časovým harmonogramem navazujících aktivit. Důležité je však současně zvažovat použitou tiskovou technologii a způsob předtiskové přípravy, její pozdější změna by mohla výrobu ekonomicky znevýhodnit. Proto důsledná koncepce předtiskové přípravy a tisku může ušetřit vaší společnosti nemalé finanční prostředky při zachování nebo dokonce zvýšení kvality tiskoviny. Je vhodné klientovi objasnit základní pravidla grafického designu.

Grafický design vs. DTP

Rádi bychom upozornili na rozdíl mezi obsahem pojmů graficky design a DTP. V rámci grafického designu grafik připravuje koncept a originální řešení, zpravidla se připravuje několik variant, které se s klientem diskutují a vybrané přepracovávají. Do této kategorie patří grafický návrh logotypu, layoutů knižní publikace nebo internetových stránek. DTP operace zahrnují obecné úpravy grafických prvků (ořezávání, retušování, změna barevnosti apod.) nebo předtiskovou přípravu na základě dodaného layoutu dané publikace.

Rastrové vs. vektorové grafické podklady

Bitmapová grafika (rastrová grafika) je jedním ze dvou základních způsobů, kterým lze pracovat s obrazovou informací. V rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (tzv pixelů). Body jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má definovanou polohu a barvu v některém z barevných modelů (např. RGB, sRGB, CMYK). Kvalitu grafického prvku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka. Pokud se obrázek zobrazuje na monitoru (webdesign), postačí rozlišení 72 DPI a barevná hloubka 8 bitů, pro profesionální tisk pak rozlišení 300 DPI a barevná hloubka 16 bitů. Další možností pro ukládání a zpracování obrazů je vektorová grafika, kde se obrázek popisuje pomocí geometrických objektů - křivek a mnohoúhelníků. Vektorová grafika má proti rastrové grafice některé výhody: (1) grafický prvek je možné libovolně zmenšovat nebo zvětšovat, bez ztráty kvality, (2) je možné pracovat s každým grafickým objektem samostatně, (3) výsledná paměťová náročnost grafiky je obvykle mnohem menší než u rastrové grafiky. Shrneme-li tyto údaje, požadujeme od klienta pouze fotografie v nejvyšší kvalitě. Pokud to není možné dodáme potřebné fotografie z kooperující fotobanky případně zajistíme vlastní fotografickou produkci.

Barevnost tiskovin

V celém procesu předtiskové přípravy a tisku je zajištění správné reprodukce barev nejobtížnější a nejnáročnější na kvalitní technické vybavení a praktické zkušenosti studia. Studio Marionetti pracuje s barevně kalibrovaným vybavením. Základem všech možných komplikací je již fakt, že jednotlivá zařízení používaná k předtiskové přípravě a tisku materiálů (fotoaparát, skener, monitor, náhledová barevná tiskárna a tiskařský stroj) jsou schopna zobrazit nebo zachytit různé barevné rozsahy, tzv. gamut barev. Klienta pak může nemile překvapit, že některé barvy zobrazené na monitoru nelze při běžném tisku (např. na ofsetové tiskárně) vytisknout. Kromě různých barevných rozsahů pracují navíc jednotlivá zařízení se zcela odlišnými barevnými modely, při jejichž konverzi může docházet k barevným posunům. Pro popis barev se běžně používají dva základní modely, které vycházejí z různého principu zpracování světla. Vytištěné barvy světlo odrážejí, barvy zobrazené na monitoru počítače barvy vyzařují. Monitor barvu vyzařuje - tento barevný model je nazýván RGB. Model RGB proto představuje model aditivní, neboť všechny barevné odstíny vznikají přičítáním vlnových délek jednotlivých barev. U tiskovin výsledný barevný obraz barvu odráží - tento model je nazýván CMYK. Použijí-li se všechny základní barvy, které představuje azurová, purpurová a žlutá (tedy pouze CMY), měla by se vytvořit černá. Avšak vzhledem k tomu, že tiskový proces není dokonalý (např. s ohledem na použitou tiskovou barvu a řadu dalších faktorů), nepředstavuje kombinace tří základních barev CMY sytě černou. Proto se při tisku používá černá barva přímo a černé plochy jsou pak opravdu černé a stíny jsou správně vykreslené. Jelikož nelze některé barvy prostým smícháním barev modelu CMYK vytisknout, používají se přímé barvy, např. PANTONE. Grafici studia Marionetti vám zajistí odborný barevný management a transformaci dílčích části tiskoviny vaší společnosti. Samozřejmá je konzultace dané problematiky s klientem v rámci schvalovacích řízení tiskovin, případně kalibrace kontrolního monitoru klienta. V případě reprodukce uměleckých děl či jiné dokumentace s garancí dodržení shody barev při tisku doporučujeme využít služeb grafického studia Marionetti.

Knižní vazba

Pro naše klienty zdarma poskytujeme konzultace o tiskových metodách a knižních vazbách, nejvhodnějších pro vaši publikaci v relaci na možný finanční rozsah poptávky. Pro snadnější komunikaci s klientem uvádíme souhrn typu knižních vazeb:

Sešitová měkká vazba V1 – knižní složky jsou sešity spolu s obálkou ve hřbetě a oříznuty po třech stranách. Pro trvalé spojení složek a obálky se používá šití drátem, skobkou z plochého nebo zaobleného drátu (výjimečně se používá spona) nebo šití nitěmi na krejčovském stroji. Lepená měkká vazba V2 – jednotlivé listy, čtyřstránkové složky, jsou spojeny ve hřbetě do knižního bloku syntetickým lepidlem a zavěšeny do čtyřikrát i vícekrát rýhované kartonové nebo laminované obálky a následně oříznuty po třech stranách. Zvláštní druh lepené měkké vazby V2 – zvláštní druh lepené měkké vazby V2 je lepená vazba se záložkami. Jde o běžnou lepenou vazbu, pouze obálka je dvakrát nebo čtyřikrát rýhovaná a má jednu nebo obě strany založeny hluboko ke hřbetu. Bloková měkká vazba V3 – jednotlivé listy nebo knižní složky jsou u této vazby shora sešity drátěnými skobkami nebo sponami a zavěšeny do čtyřikrát rýhované obálky a oříznuty po třech stranách. Šitá měkká vazba V4 – vazba vhodná zejména tam, kde vyžadujeme vysokou životnost a nelze z různých důvodů použít tuhou vazbu (např. výroba velkých katalogů, atlasů, publikací kvalitního obsahu). Knižní složky jsou ve hřbetě sešité tavnou nití nebo klasicky sešity, zalepeny a zavěšeny do čtyřikrát rýhované obálky a oříznuty po třech stranách. Polotuhá vazba V5 – vazba s deskami z lehčí lepenky - knižní blok je buď lepen, nebo sešit nití. Vazba je podobná jako V2. Polotuhá vazba V6 – vazba známá zejména z dětských skládanek - leporel. Knižní tuhá vazba V7 – je tuhou vazbou s kombinovaným potahem, tzv. poloplátěná vazba. Knižní desky jsou potaženy papírem a hřbet knihy je potažen plátnem nebo jiným vhodným materiálem. Potahový papír bývá samozřejmě většinou potištěn. Knižní tuhá vazba V8 – vazba s nekombinovaným potahem, tzv. celoplátěná vazba. Knižní desky jsou potaženy celistvým plátěným potahem. Tato vazba má povolené tři varianty. V8a – vazba, kdy jsou knižní desky potaženy laminovaným papírem. V8b – tuhá vazba s deskami potaženými papírovým potahem. Papír může být lakovaný, běžně potištěný, speciální potahový nebo se syntetickým zátěrem. V8c – tuhá vazba s deskami potaženými jiným potahem, například usní, imitací usně, včetně vatování desek. Knižní tuhá vazba V9 – má desky z plastu ztužené neměkčenou PVC fólií nebo lepenkou. Povolená varianta je V9a, což je tuhá vazba s neztuženými deskami z plastu, pouze měkčené PVC fólie.

Potřebujete poradit?

Jsme neustále ve střehu...

+420 737 772 561
info@marionetti.cz

Kontaktujte nás

Grafické studio Marionetti

Husovo náměstí 1789/6
702 00 Ostrava 1